Onze Missie: 

Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. Math. 28:19 Alles begint met gebed, het is een krachtige sleutel tot succes in elk aspect van ons leven.

Deze opdracht nemen wij zeer serieus, door met heel ons hart oprecht van alle mensen van RIC te houden, die we niet slechts zien als leden, maar als familie. Wij zijn toegewijd in het onderwijzen van Gods Woord, zodat het Woord van God een blijvende verandering kan bewerkstelligen in uw leven, zodat u op uw beurt iemand anders kunt helpen.

 

Samen kunnen wij onze familie, stad en ons land, veranderen en winnen voor Koning Jezus. Door de veranderingen die wijzelf hebben ervaren, te delen met degenen om ons heen. Als u een dagelijkse levensstijl met God wil ontwikkelen, zullen wij door Zijn kracht samen “Kampioenen zijn en voortbrengen voor Goddelijke inzet”

IN ONZE DIENSTEN

ZONDAG ERE DIENST

In onze diensten eren wij de Koning der Koningen, Jezus Christus de opgestane God. Hij is onze Heer, Leidsman, Redder, Verlosser en Voleinder van ons geloof.

Download hier de agenda van Maart

VRIJDAG GEBEDSDIENST
In de Vrijdag Praise & Prayer Revival diensten staan Lofprijs Aanbidding en Gebed centraal. Samen zoeken wij het aangezicht van God en Hij antwoordt ons!
RIC YOUTH DIENST
De Jongeren van 18 - 30 jaar hebben hun eigen dienst en geven daar ook zelf invulling aan. Zowel Gebed als Bijbelstudie staan centraal, maar ook vele activiteiten zoals paintball, karten, BBQ, ect
MAANDAG RTN DIENST
RTN-Ministry is a place where all people can encounter God, faith and community in an authentic, relevant and uplifting environment. We create an atmosphere where people can discover God’s distinct voice for their lives.

Naar de website van RTN

UUR VAN GEBED
Verblijdt u te allen tijde, bidt zonder ophouden, dankt onder alles, want dat is de wil Gods in Christus Jezus ten opzichte van u. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt.

Gebed nodig? Email ons uw gebedsverzoek

BIJBEL STUDIE

Indien gij in Mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt wat gij maar wilt, en het zal u geworden. Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt en gij zult mijn discipelen zijn.

Een zaterdag per maand zijn er 2 uren Bijbelstudie met een korte pauze en aan het eind de gelegenheid om vragen te stellen.

WAAR KUNT U ONS VINDEN?

Kerkgenootschap Revival Impact Centre

Isaäc Asscherpad 15, 

1096 BJ Amsterdam 

06-17512588 020-7526442 

info@revivalic.nl