Onze Missie: 

Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. Math. 28:19 Alles begint met gebed, het is een krachtige sleutel tot succes in elk aspect van ons leven.

Deze opdracht nemen wij zeer serieus, door met heel ons hart oprecht van alle mensen van RIC te houden, die we niet slechts zien als leden, maar als familie. Wij zijn toegewijd in het onderwijzen van Gods Woord, zodat het Woord van God een blijvende verandering kan bewerkstelligen in uw leven, zodat u op uw beurt iemand anders kunt helpen.

 

Samen kunnen wij onze familie, stad en ons land, veranderen en winnen voor Koning Jezus. Door de veranderingen die wijzelf hebben ervaren, te delen met degenen om ons heen. Als u een dagelijkse levensstijl met God wil ontwikkelen, zullen wij door Zijn kracht samen “Kampioenen zijn en voortbrengen voor Goddelijke inzet”

IN ONZE DIENSTEN

ZONDAG ERE DIENST

In onze diensten eren wij de Koning der Koningen, Jezus Christus de opgestane God. Hij is onze Heer, Leidsman, Redder, Verlosser en Voleinder van ons geloof.

VRIJDAG GEBEDSDIENST

In de Vrijdag Praise & Prayer Revival diensten staan Lofprijs Aanbidding en Gebed centraal. Samen zoeken wij het aangezicht van God en Hij antwoordt ons!

RIC YOUTH DIENST

De Jongeren van 18 - 30 jaar hebben hun eigen dienst en geven daar ook zelf invulling aan. Zowel Gebed als Bijbelstudie staan centraal, maar ook vele activiteiten zoals paintball, karten, BBQ, ect

UUR VAN GEBED

Verblijdt u te allen tijde, bidt zonder ophouden, dankt onder alles, want dat is de wil Gods in Christus Jezus ten opzichte van u. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt.

Gebed nodig? Email ons uw gebedsverzoek

WAAR KUNT U ONS VINDEN?

Kerkgenootschap Revival Impact Centre

Molenkade 60-63,

1115 AC   Duivendrecht. 

info@revivalic.nl